Logo
Logo

UNF #Dansärlivet har inte skrivit någon presentation ännu.

Antal medlemmar
2023: 31
2022: 25
2021: 30
Förtroendevalda 2023
Styrelse
Ordförande: Ida Lundberg
Kassör: Terese Godevärn
Sekreterare: Steffanie Bergström
Ledamot: Jonas Olofsson
Ledamot: Lovisa Pettersson
Revisorer
Revisor: Caroline Ringquist