Logo
Logo

UNF #Dansärlivet har inte skrivit någon presentation ännu.

Antal medlemmar
2022: 13
2021: 30
2020: 36
Förtroendevalda 2022
Styrelse
Ordförande: Ida Lundberg
Kassör: Terese Godevärn
Sekreterare: Emma Inger Steffanie Bergström
Ordförande: Ida Lundberg
Kassör: Terese Godevärn
Sekreterare: Emma Inger Steffanie Bergström
Ordförande: Ida Lundberg
Kassör: Terese Godevärn
Sekreterare: Emma Inger Steffanie Bergström
Revisorer
Revisor: Caroline Ringquist
Revisor: Caroline Ringquist
Revisor: Caroline Ringquist