Logo
Logo

Bli medlem i PeppKai UNF 2024

PeppKai UNF PeppKai UNF är en ungdomsförening i Stockholm för alkoholfria sociala event med inriktning på östasiatisk populärkultur och blandad nördkultur.

Målet med PeppKai UNF som förening är att skapa och knyta samman en bredare gemenskap för konventare och nördar av olika slag. Alla ska få känna sig välkomna och alltid ha någonstans att ta vägen för att kunna träffa andra personer med samma intressen.
Alkohol och droger är strikt förbjudet under alla evenemang.

PeppKai IOGT-NTO är en underförening till PeppKai UNF.
Då PeppKai UNF är en ungdoms förening är PeppKai IOGT-NTO en förening för att även inkludera personer som är över 25 år.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Ungdomens Nykterhetsförbund.

Medlemslöfte

Som medlem i UNF lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO- rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att inte använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.