Logo
Logo

Trädkvisten är:
En av IOGT-NTO-rörelsens ungdomsorganisation, som har cirka 7 000 medlemmar runt i Sverige.
Trädkvist UNF:s vision är:
"en demokratisk och solidarisk värld fri från droger".
Som medlem i UNF:
lovar man att göra det bästa för att kämpa för ett bättre samhälle som det framgår i IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar man att leva helnyktert, det vill säga att ej använda drycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, ej heller narkotika eller andra gifter med berusande effekt."
Välkommen att gå med i Trädkvisten, en förening med stora planer.

Hemsida: http://ebas.unf.se/signups/index/7892

Antal medlemmar
2024: 0
2022: 9
Förtroendevalda 2021
Styrelse
Ordförande: Rawan Jalilati
Kassör: Lamia Alhila
Sekreterare: Wisam Akkaoui
Revisorer
Revisor: Alaa Heela