Logo
Logo

b-unf har inte skrivit någon presentation ännu.

Antal medlemmar
2022: 6
2021: 19
2020: 28
Förtroendevalda 2021
Styrelse
Ordförande: Abdinasir Moge Muhumed
Kassör: Motaz Hamid
Sekreterare: Kahyas Arbab
Ledamot: Ismail Almdad
Revisorer
Revisor: Moses Gihuri
Revisor: Jallin Tesfazghi