Logo
Logo

Barnväktarna har inte skrivit någon presentation ännu.

Antal medlemmar
2024: 0
2022: 10
Förtroendevalda 2021
Styrelse
Ordförande: Pernilla Lundkvist
Kassör: Iris Korsnes
Sekreterare: Ida Lundberg
Revisorer
Revisor: Simon Sundström
Revisor ersättare: Selma Sundelius