Logo
Logo

Bli medlem i UNF - för allas lika värde 2023

Vi är en grupp av blandade personer som kommer att anordna roliga aktiviteter med jämna mellanrum. Så som spelkvällar, grilla eller bara myshäng. Vi vill även utbilda och utbildas i aktuella samhällsfrågor så som hbtq-frågor och drogpolitik.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Ungdomens Nykterhetsförbund.

Medlemslöfte

Som medlem i UNF lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO- rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att inte använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.