Logo
Logo

Bli medlem i Trädkvisten 2022

Trädkvisten är:
En av IOGT-NTO-rörelsens ungdomsorganisation, som har cirka 7 000 medlemmar runt i Sverige.
Trädkvist UNF:s vision är:
"en demokratisk och solidarisk värld fri från droger".
Som medlem i UNF:
lovar man att göra det bästa för att kämpa för ett bättre samhälle som det framgår i IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar man att leva helnyktert, det vill säga att ej använda drycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, ej heller narkotika eller andra gifter med berusande effekt."
Välkommen att gå med i Trädkvisten, en förening med stora planer.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Ungdomens Nykterhetsförbund.

Medlemslöfte

Som medlem i UNF lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO- rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att inte använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.