Logo
Logo

Bli medlem i UNF Nätverket 2023

UNF Nätverket vill främja interndebatten inom UNF genom att anordna olika typer av diskussionsforum som kan engagera fler i UNF:s framtid och utveckling.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Ungdomens Nykterhetsförbund.

Medlemslöfte

Som medlem i UNF lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO- rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att inte använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.