Logo
Logo

Bli medlem i UNF Glava 2023

I UNF Glava är vi en grupp tonåringar som träffas på Glava Bygdekontor, ofta fredagskvällar med blandad verksamhet, LAN-helger, läger och så har vi en grupp som gillar att skriva manus och filma.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Ungdomens Nykterhetsförbund.

Medlemslöfte

Som medlem i UNF lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO- rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att inte använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.