Logo
Logo

Bli medlem i Distrikt Dalarna 2022

Välkommen som medlem i UNF Dalarna.
Som medlem i UNF är du med och tar ställning mot alkoholnormen i samhället. Som medlem kan du hänga med på aktiviteter som andra UNF:are anordnar, vi skickar ut information via SMS men lägger också ut på Facebook och Instagram.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Ungdomens Nykterhetsförbund.

Medlemslöfte

Som medlem i UNF lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO- rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att inte använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.